Over onze school 


 

De Ark en de Ark van Noach

Groeien vanuit vertrouwen

op een betekenisvolle manier

Klik op het plaatje en download de complete flyer.  
 
Wie zijn wij?
De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke basisscholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein en maken onderdeel uit van de scholenstichting Trinamiek.
Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons lerarenteam. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van het lerende en werkende leven van pas kunnen komen. Wij begeleiden en onderwijzen onze leerlingen in alle groepen op dezelfde manier en baseren ons daarbij op drie belangrijke principes:
  • Groeien in kennis
  • Betekenisvol
  • Groeien vanuit vertrouwen
 
Groeien in kennis
Ieder kind is uniek en beschikt over zijn eigen leercapaciteiten. Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk tot bloei te laten komen door ze op hun eigen leeftijds- en begripsniveau te onderwijzen en te begeleiden. Dit doen we door de kinderen vanaf groep 3 per vak in drie verschillende niveaugroepen te begeleiden. Na een korte directe instructie gaan kinderen uit de basisgroep zelfstandig aan de slag met oefeningen op hun niveau. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen gezamenlijk een verlengde instructie van de leerkracht. Kinderen die bovengemiddeld presteren in het betreffende vak krijgen extra, verbredende en verdiepende opdrachten om uit te voeren.
Hoogbegaafde kinderen komen één ochtend per week bij elkaar in de plusklas.
Ons onderwijs is dynamische en uitdagend doordat we optimaal gebruik maken van de nieuwste lesmethodes en ICT materialen.
 
Betekenisvol
In groep 1 en 2 creëren we een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen door in te spelen op hun eindeloze fantasie rondom thema’s uit de methodiek van Kleuterplein. Begeleid door onze leerkrachten en knuffeldier Raai de Kraai ontdekken de kleuters de wereld om zich heen. Ook het klaslokaal wordt hier zoveel mogelijk op ingericht. Zo wordt spelenderwijs in context aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gewerkt.
 
Door de hele school begeleiden we de kinderen in het ‘Leren leren’, als voorbereiding op de informatiemaatschappij. Kinderen groeien op in een dynamisch, open wereld. Een wereld waarin kennis, informatie en sociale media via internet voor iedereen vindbaar en toegankelijk zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het op een juiste manier verwerken van deze overvloed aan informatie en impulsen belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn. We leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig te werken, plannen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden en goed samen te vatten.
Daarnaast laten we de leerlingen meedenken met ontwikkelingen op school o.a. in de leerlingenraad. Zo is het idee van een fruitdag in de leerlingenraad ontstaan.
 
Groeien vanuit vertrouwen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen expliciet en geïntegreerd aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van de Kanjertraining. We leren de kinderen op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op een goede manier voor zichzelf op te komen. Ook in het contact met ouders verwachten we een respectvolle manier van communicatie.
De Kanjertraining is niet alleen een apart vak maar komt tot uitdrukking in ons hele handelen. Tijdens de Kanjertraining gebruiken we onder andere verhalen, praktijkoefeningen en werkboeken met opdrachten. We onderwijzen dit vak aan de hand van actuele onderwerpen, zoals Facebook en pesten.
Bij de Kanjertraining maken we gebruik van vier dierfiguren, die symbool staan voor bepaalde gedragsvormen. Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, maar nooit het kind zelf.
 
Wat verwachten wij van de ouders?
Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de ouder is de expert als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. : Onder een goede samenwerking verstaan we het elkaar tijdig en zorgvuldig op de hoogte brengen van alle zaken rondom de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Zowel in de schoolse- als thuissituatie. Een samenwerking waarbij we uitgaan van vertrouwen.
 
Aan het eind van de basisschool zien wij dat alle kinderen een grote groei hebben doorgemaakt op het gebied van kennis  en zelfstandigheid. Als ze afscheid nemen van onze school gaan ze als echte Kanjers de toekomst tegemoet!