Ouderraad


De Oudervereniging van De Ark De Oudervereniging van de Ark is precies wat het zegt: een vereniging van ouders met kinderen op de Ark. Alle ouders worden jaarlijks benaderd met het verzoek om een ‘vrijwillige’ ouderbijdrage te betalen voor hun kinderen op school. Vrijwillig staat hier bewust tussen haakjes, omdat van deze ouderbijdrage nagenoeg alle evenementen worden bekostigd die mede door ouders worden georganiseerd.
 
De vereniging kent dus, naast u als lid, een Ouderraad. Deze Ouderraad bestaat ieder jaar opnieuw uit een aantal enthousiaste ouders, die zich samen met de teamleden en andere vrijwillige ouders, inzetten om evenementen tot een succes te maken. Allemaal vanuit het idee, dat als jouw kind het naar de zin heeft op school, dan krijg je een vrolijk kind thuis.
 
Vrijwilligheid betekent, dat het natuurlijk geen professionele club van organisatoren is, maar dat er altijd getracht wordt door veel eigen creativiteit, veel samenwerking met de leerkrachten, heel veel vrije tijd maar bovenal heel veel enthousiasme alle evenementen tot een groot succes te maken.
Wat doet de Ouderraad zoal en waar wordt dus voor een belangrijk deel uw ouderbijdrage aan besteed:
 

Heb je zin om een steentje bij te dragen aan de bovenstaande zaken? Ieder jaar opnieuw kan de Ouderraad nieuwe leden gebruiken, er nemen er altijd wel een paar afscheid.
 

Wat kun je doen?

Je kan volledig lid worden van de Ouderraad. Dat betekent het volgende:
 

 
Je kan je opgeven voor een van de werkgroepen voor de evenementen. Dit betekent concreet, dat je niet alle vergaderingen van de OR hoeft bij te wonen, maar uitsluitend tijd hoeft te stoppen in de organisatie van het evenement. De tijdsinspanning is dan goed te overzien.

Waarom meedoen?

Omdat je het hartstikke leuk vindt om iets te doen op de school van jouw kind. Je kinderen vinden het geweldig als je op de dag van het evenement er bent en dat ze kunnen zeggen dat papa of mama heeft geholpen om te organiseren.
 

Hoe geef je je op?

 Je kunt je per e-mail opgeven bij de ouderraad, e-mailadres ouderraad
Natuurlijk mag je ook een briefje sturen of even bellen.
  
Geef even aan of je kiest voor: