Visie ouderportaal
Ouderportaal vraagbaak
Handleiding en presentatie ouderportaal


 

 Visie Ouderportaal

Zoals u heeft kunnen lezen in de Arktueel van 28 januari, gaan we het ouderportaal van ons administratiesysteem ParnasSys open zetten. Het Ouderportaal bestaat uit diverse functionaliteiten. Wij hebben samen met de Medezeggenschapsraad  afgesproken dat we de algemene gegevens over het kind en de resultaten van de methoden gebonden toetsen en de CITO toetsen vanaf 29 februari  open gaan zetten voor de ouders/verzorgers.

Wat willen we bereiken?
 1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de ouderparticipatie. Uit onderzoek blijkt dat de ouders tijdens de basisschoolperiode een hele grote invloed hebben op het welzijn en de leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch partnerschap tussen de school en de ouders is hierbij van cruciaal belang en impliceert direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 2. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, hebben we een aantal moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en zullen ze minder snel verrast worden.
 3. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht hebben in de resultaten van de gemaakt toetsen, wordt de rol van de leerkracht ook anders in de gesprekken. De leerkracht hoeft niet meer de boodschapper te zijn. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de cijfers (begrijpen) en de consequenties die het heeft voor in de les. Een mooie manier om het onderdeel ´betekenisvol´ uit onze visie vorm te geven.
 4. Administratieve gegevens up to date houden: Wanneer je de leerling gegevens zelf kunt inzien, valt het ook veel meer op wanneer iets niet meer klopt. We hopen dat op deze manier ons administratiesysteem vollediger en correcter wordt. Tevens zal het de administratieve last verlichten, omdat de wijzigingen nu digitaal binnen komen.
 5. Informatie voorziening aan gescheiden ouders: In de praktijk zien we dat de informatievoorziening aan gescheiden ouders soms moeilijk te managen is. De hoeveelheid informatie en het tijdstip van informeren loopt vaak niet helemaal synchroon. Het ouderportaal geeft de mogelijkheid om twee email adressen te koppelen aan een leerling, mits ze beiden de ouderlijke macht hebben.

Wat verwachten wij in de communicatie?
Er is een aantal (bestaande) uitgangspunten die wij hanteren in de communicatie met ouders die we graag nog even onder uw aandacht willen brengen:
 1. ’s Ochtends is de leerkracht er voor de kinderen: Het gevaar is als je direct inzicht hebt in de resultaten van je zoon/dochter, je ’s ochtends bij het brengen van je kinderen direct je vragen stelt aan de leerkracht. Dit is niet de bedoeling, mede omdat dit gesprek vaak een vertrouwelijk karakter heeft.
 2. Op school hebben we de regel dat we niet inhoudelijk via de mail reageren naar ouders. In het verleden hebben we gezien dat dit vaak meer onduidelijkheden en vervolgvragen oplevert dan een direct gesprek. Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, verzoeken wij u een afspraak te maken met de leerkracht.
 3. Rond het rapport staat het ouderportaal dicht. In deze periode worden er namelijk op verschillende dagen CITO toetsen afgenomen en ingevoerd. Om te voorkomen dat de ene groep het al wel verwerkt heeft en de andere groep nog niet, zullen we het openzetten als het rapport uitgaat.
 4. In het administratiesysteem worden veel vaktermen gebruikt en de kennis van de didactiek en de gekozen strategieën zal niet altijd bekend zijn bij de ouders. Dit is een gegeven en we kunnen u niet helemaal bijpraten in het vakmanschap van leerkracht zijn. Het document ‘Bij de les’ op de website van onze school kan een goed hulpmiddel zijn. Hierin staan alle leerdoelen van het leerjaar per periode uitgelegd.
Een hogere ouderbetrokkenheid is een hele mooie ontwikkeling, maar kent ook haar grenzen. Het is niet onze bedoeling dat u uw kind direct bijles gaat geven bij een slecht cijfer. Sommige toetsen zijn moeilijker dan andere toetsen, waardoor het cijfer soms slechter kan uitpakken. We vragen ouders dan ook niet direct conclusies te trekken na een toets. Vaak heb je meerdere toetsen nodig om een volledig beeld te krijgen.
Ook vragen wij u begrip voor het feit dat de leerkracht niet steeds oefenmateriaal kan kopiëren voor de ouders. Gelukkig biedt internet tegenwoordig mooie oefenprogramma’s om uw kind verder te helpen. In een goed partnerschap stemmen ouders en leerkracht met elkaar af wat er op school gedaan wordt en wat er thuis mogelijk is.
 
Hoe werkt het?
U kunt inloggen op de ouderportaal van Parnassys via de link: https://ouders.parnassys.net/ouderprotaal. Vanuit de school heeft u een inlogcode en link voor een wachtwoord ontvangen, op het door u opgegeven e-mail adres.

Hieronder kunt u de PowerPoint van de presentatie en de handleiding van het ouderportaal als download terugvinden.
 

Ouderportaal vraagbaak

Accountinfo - niet gekregen 
Accountinfo – hoe te handelen 
Checklist - inloggen 
Veel voorkomende meldingen - inloggen 
Veel gestelde vragen - inloggen 
                                           - wijzigingen doorgeven
 
 
 
Accountinfo niet gekregen 
Indien u geen e-mail van ParnasSys met de accountinfo van het Ouderportaal in de mailbox van uw e-mailprogramma ontvangen heeft, bestaat de mogelijkheid dat deze e-mail terechtgekomen is in de Spam-box of in de map Ongewenste e-mails of Junk e-mail.  
Heeft u een gmail-account dan is het ook mogelijk dat de e-mail uit ParnasSys terechtgekomen is onder het tabblad Reclame of Updates. Controleer eerst deze mappen of de e-mail wellicht daar in terecht gekomen is. 
Blijft de e-mail uit ParnasSys ontvindbaar, stuur dan een e-mail naar ouderportaal@kbsdeark.nl en wij zoeken uit waarom de e-mail niet aankomt en sturen nieuwe accountinfo. 
 
Accountinfo – hoe te handelen 
Vanuit ParnasSys krijgt u een e-mail toegezonden op het bij de school bekende e-mailadres. In de e-mail wordt een gebruikersnaam voor het ParnasSys-ouderportaal vermeld. Deze kan bestaan uit een combinatie van initialen en achternaam of een reeks van 17 hoofd- en kleine letters. Let op: de gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig. Neem deze dus precies zo over. 
Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een wachtwoord instellen. Iets onder uw gebruikersnaam ziet u de link: Wachtwoord instellen. Klik hierop en u wordt doorgestuurd naar de webpagina waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen. De gebruikersnaam is al ingevuld. In het eerste veld voert u uw eigen wachtwoord in en herhaalt dit in het tweede veld. 
Klik op de knop Wachtwoord instellen en u bent ingelogd. 
Afbeelding 
Onder uw profiel kunt u uw gebruikersnaam wijzigen als u dit nodig vindt. 

Checklist 
Indien u niet kunt inloggen, controleer dan eerst onderstaande zaken: 
Lukt het inloggen nog steeds niet? Een uitgebreide uitleg over de bovenstaande zaken leest u in de volgende paragrafen. 
 
Veel voorkomende meldingen 
Door een ongeldige combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord is het niet mogelijk in te loggen. Doorloop de volgende stappen en bekijk na elke stap of u in kunt loggen. 
 1. De inloggegevens (uw gebruikersnaam en wachtwoord) zijn hoofdlettergevoelig. Zorg er dus voor dat CapsLock uitgeschakeld is en dat u de inloggegevens exact invult; 
 2. Indien u het wachtwoord wel heeft gewijzigd zal alleen dit laatste, met succes ingestelde wachtwoord nog werken. Vul dan ook dit wachtwoord in. 
 3. Bent u uw wachtwoord vergeten? Vraag dan een tijdelijk nieuw wachtwoord aan met de knop: Wachtwoord vergeten? 
 4. Mocht u na het bovenstaande gecontroleerd te hebben nog niet kunnen inloggen, dan kan de applicatie- of accountbeheerder van ParnasSys op uw school u nieuwe accountinfo toezenden.  
  Stuur hiervoor een e-mail met het verzoek tot een nieuw wachtwoord naar:  
  ouderportaal@kbsdeark.nl 
U probeert in te loggen op de algemene website van ParnasSys. Om het ouderportaal te bereiken surft u naar: https://ouders.parnassys.net/ 
 
Veel gestelde vragen  
Dit kan te maken hebben met beveiligingsinstellingen op uw computer. Het kan in dergelijke gevallen helpen om het adres van de inlogpagina toe te voegen aan de vertrouwde internetpagina’s. Hoe u dit doet verschilt per browser. Via de links hieronder leest meer informatie van drie bekende browsers. 
Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/security-zones-adding-removing-websites#1TC=windows-7 
Firefoxhttps://support.mozilla.org/nl/questions/784746 
Chromehttps://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome/BLOivjDTTW0 
 
 
De wijzigingen in persoonsgegevens die u wilt doorvoeren in het Ouderportaal van ParnasSys worden als verzoek naar de schooladministratie gestuurd. De schooladministratie houdt 5 werkdagen aan om de wijzigingen te verwerken. Op het moment dat de wijziging is doorgevoerd in het administratiesysteem van de school, ziet u bij het inloggen de juiste gegevens in beeld staan. U kunt dus zelf geen persoonsgegevens wijzigen en opslaan. 


Documenten

Handleiding Ouderportaal

Powerpoint-presentatie Ouderportaal